България остава със старото си туристическо лого! - Hotel Riagor

България остава със старото си туристическо лого!

Проeктът за ново туристическо лого на България претърпя неуспех!

Дано не сте си харесали много някое от новите предложение, защото то няма да бъде новото ни лого. В проекта взеха участие 15 проекта за нов дизайн на туристическо лого, но за съжаление нито едно от тях не успя да събере достатъчно гласове и да стане новия символ на туризма у нас! Гласуването бе в два кръга и трябваше да се изберат фаворити измежду най-многото събрали гласове от първия кръг.

Журито коментира, че нито едно от новите лога няма ясно послание и конкретна визия за България.

А Вие как мислите? Имаше ли по-добри предложения от сегашното лого?